Peutz Türkiye

Peutz mimari ve endüstriyel geliştirme projelerinin tasarım ve inşaat alanlarında uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketidir. Uzmanlıkları akustik, yapı fiziği, kentsel tasarımların fiziki yapıları, gürültü kontrolü, çevresel teknoloji, yangın güvenliği ve çalışma şartlarının sürdürülebilirliği ve optimizasyonu alanlarını kapsamaktadır. Peutz grubu Hollanda’da, Belçika’da, Almanya’da, Fransa’da ve Türkiye’de bulunmaktadır ve yaklaşık 200 çalışanı vardır. Peutz Türkiye, Avrupa’da bulunan Peutz şirketleri ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Peutz şirketinin sağlam itibarı kendi laboratuvarlarını kullanarak ve ileri ölçüm ve hesaplama teknolojisinin desteğini alarak gerçekleştirmiş olduğu kaliteli danışmanlık hizmetlerinden kaynaklanmaktadır. Peutz şirketinin müşterileri çeşitli sanayi dallarında, devlet kurumlarında, kültürel, sağlık ve eğitim sektörlerinde bulunmaktadır.

Peutz akustik, bina fiziği, rüzgar teknolojisi ve yangın güvenliği için laboratuvarlar çalıştırmaktadır. Bu laboratuvarlar özel projeler ile ilgili araştırmaların yanı sıra temel araştırma çalışmaları için de kullanılmaktadır. Ayrıca laboratuvarlar, çeşitli standart ölçümleri için akredite edilmiştir. Müşteriye özel çözümler için laboratuvar araştırması, saha ölçümleri, sayısal simülasyonlar ve uzman bilgisi eşzamanlı olarak koordine edilerek oluşturulur. Hedefimiz kalıcı, kendine özgü, cesur ve yenilikçi çözümler bulmaktır.